BEE GROUP luôn mở cửa, chào đón các nhân sự muốn thể hiện và tạo ra những giá trị riêng cho doanh nghiệp.

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng dự án, Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân sự có kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu công việc, đặc biệt những nhân sự có hoài bão, có tư duy, có mục tiêu … cho các vị trí sau: